Obligațiile deținătorilor de aparate de marcat electronice fiscale

Operatorii economici care dețin și au instalate pe raza județului Vrancea aparate de marcat electronice fiscale (A.M.E.F) au următoarele obligații în conformitate cu prevederile legale în vigoare:

A. conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale deținute la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale.

În vederea transmiterii de date fiscale către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, operatorii economici au obligația de a asigura conectarea la distanță a A.M.E.F., în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare (O.U.G. nr. 28/1999) și a Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 435/2021 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din O.U.G. 28/1999.

Conectarea A.M.E.F. la sistemul informatic național se realizează efectiv la momentul transmiterii cu succes a Raportului fiscal Z, motiv pentru care este necesară colaborarea cu tehnicienii de service.

Informații privind procedura de conectare la distanță a A.M.E.F. se regăsesc în „Ghidul cu privire la conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al MF-AMEF” accesând:
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/reg_AMEF

Nerespectarea obligației de a asigura conectarea la distanță a A.M.E.F., în vederea transmiterii de date fiscale către A.N.A.F., constituie contravenție (după caz) și se sancționează cu amendă între 8.000 și 10.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 10 lit. ff), coroborate cu prevederile art. 11 alin.(1) lit. j), din O.U.G. nr. 28/1999.

B. asigurarea transmiterii datelor fiscale de către A.M.E.F. la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare

În situațiile în care:
 conexiunea la internet este temporar indisponibilă;
 lipsesc mijloace de conexiune la internet la adresa unde este instalat sau utilizat A.M.E.F.;
 datele nu au putut fi transmise pe canalul de comunicații online;
 se asigură transmiterea acestora utilizând un mediu de stocare extern, astfel cum este prevăzut la art. 6 din Anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, fișierele/rapoartele Z lipsă (netransmise) se vor transmite prin intermediul declarației A4200 până la data de 20 a lunii următoare.

Având în vedere că, lunar, A.N.A.F. transmite către operatorii economici prin intermediul „Spațiul Privat Virtual” mesaje privind eventuale disfuncționalități privind fișierele transmise de A.M.E.F. către sistemul informatic național, se recomandă înregistrarea operatorilor în SPV pentru a beneficia de informațiile puse la dispoziție.

Declarația A4200 este disponibilă accesând:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/4200.html

Instrucțiuni de completare a declarației F4200 sunt disponibile accesând: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/AplicatiiDec/InstructiuniDepunereA4200.pdf

C. informarea organului fiscal privind neutilizarea A.M.E.F. – Declarația F4109.

În situațiile în care există A.M.E.F. neutilizate în nicio zi din perioada de raportare (lună) se va depune

„Declarația privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate” formular F4109, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, potrivit Procedurii ce face parte din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 627/2018.
Declarația privind neutilizarea A.M.E.F. formular F4109 este disponibilă accesând:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/4109.html

D. informarea organului fiscal privind schimbările intervenite în situația A.M.E.F.

Ori de câte ori intervin schimbări privind situația A.M.E.F., utilizatorii informează organul fiscal competent prin transmiterea în format electronic a notificării F4105 anexând documente probatoare cu privire la situația apărută.

Transmiterea acesteia se realizează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care a intervenit situaţia, astfel cum este prevăzut la pct. 8 alin. (4) coroborat cu pct. 6 din Anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4156/2017 pentru aprobarea informaţiilor conţinute în registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora.

Declarația privind neutilizarea A.M.E.F. formular F4105 este disponibilă accesând:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/4105.html

Nefurnizarea la termen de către contribuabil/plătitor a informaţiilor periodice solicitate de organul fiscal constituie contravenție (după caz) și se sancționează cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice, conform art. 336 alin. (1) lit. h) și art. 336 alin. (2) lit. c), coroborate cu art. 59 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

B-dul Independenţei , nr.24
Focşani, Vrancea
Tel 0237/236600
Fax 0237/217266
Email: informatii.fiscale.vn@anaf.ro

PROMO

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.