Școala Gimnazială ,,Duiliu Zamfirescu” Focşani are calitatea de beneficiar în cadrul proiectului „Dezvoltare durabilă prin educație școlară – Programul ERASMUS+ 2023-1-RO01-KA122-SCH-000147875”

Obiectivele principale ale proiectului sunt:

– dezvoltarea interesului elevilor și cadrelor didactice pentru protecția mediului și dezvoltare durabilă;

– dezvoltarea ofertei curriculare a școlii prin integrarea a minim un curs opțional dedicat dezvoltării competențelor elevilor pentru protecția mediului și dezvoltare durabilă;

– elaborarea unor planuri de activități școlare sau extracurriculare pe tematica dezvoltării durabile, integrând modele de bune practici internaționale.

Proiectul este implementat de unitatea de învățământ în perioada 01.10.2023-31.03.2025, având o durată de 18 luni.

Prin intermediul acestui proiect sunt finanțate atât mobilități individuale de formare pentru cadrele didactice, cât și mobilități de grup ale elevilor.

A. mobilități internaționale pentru formarea cadrelor didactice:

– 4 cadre didactice au participat în perioada 12-16.02.2024 (5 zile), la cursul structurat ,,Education for Sustainable Development”, Grecia.

La acest curs, prin toate activitățile sale, au fost prezentate și descrise provocările majore ale dezvoltării umanității, iar esența acestei direcții pentru umanitate o reprezintă cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD),care devin universale, transformaționale și incluzive.

Scopul celor 17 ODD este de a asigura o viață sustenabilă, pașnică, prosperă și echitabilă pe Pământ pentru toată lumea, în prezent și în viitor.

Abordarea interactivă a cursului, cu foarte multe exemple de activități aferente unei Educații pentru Dezvoltare Durabilă (EDD), a dat posibilitatea să se privească altfel educația elevilor, să existe încrederea că se pot lua decizii corecte și informate pentru noi abordări curriculare sau extracurriculare și să se întreprindă acțiuni responsabile pentru integritatea mediului, viabilitate economică și o societate justă pentru generațiile prezente și viitoare.

– 4 cadre didactice au participat în perioada 04-08.03.2024 (5 zile), la cursulstructurat ,,Sustainable lifestyles, taking environmental awareness to action”, Spania.

Cursul a pus în practică învățarea activă și metodologiile de învățare experiențială în contextul educației în afara clasei.

În cadrul unor activități comune cu profesori din Franța, Ungaria, Polonia și Germania s-au dezvoltat metode comune de îmbunătățire a capacității instituționale de a implica elevii în activități ecologice și de reciclare, pentru a le forma comportamente pro-ecologice.

Faptul că există o strategie la nivel european face ca problematica sustenabilității să nu rămână la stadiul de discuție, ci să devină un moment real de reflecție asupra modului în care ne raportăm la resursele naturii, la acțiunile noastre și care să ne reamintească cât de important este să producem o schimbare de paradigmă în actul educațiuonal.

– în perioada 22-26.04.2024 (5 zile), 2 cadre didactice au participat la activitate de job-shadowing, Turcia.
Activități:
– observarea detaliată a planificării și implementării activităților didactice, în special activități care să-i ajute pe copii să-și însușească un comportament ecologic adecvat;
– observarea detaliată a modalităților de monitorizare și evaluare folosite în școala gazdă;
– discuții cu profesorii și elevii;
– discuții cu echipa managerială a școlii;
– analizarea feed-backului de la elevi și modalitățile prin care școala primește acest feed-back etc.

Rezultate:

– dezvoltarea competențelor didactice de implementare a unor activități pentru formarea competențelor verzi ale elevilor;
– creșterea motivației pentru protecția mediului și dezvoltare durabilă;
– dezvoltarea competențelor didactice de elaborare și implementare a cursurilor opționale pentru dezvoltare durabilă;
– dezvoltarea competențelor interculturale, sociale, lingvistice, de lucru în echipă, stimularea respectului pentru diversitate;
– dobândirea unor informații despre alte sisteme educaționale din Europa.

B. mobilități internaționale pentru elevi:

– în perioada 22-26.04.2024 (5 zile), 20 de elevi și 5 profesori însoțitori au participat la mobilitatea internațională cu elevi, Turcia.

Activități:

– vizite în școli;
– prezentare interactivă a sistemului educațional din Turcia;
– prezentare interactivă a activităților extracurriculare în școala gazdă şi în alte şcoli vizitate desfășurate cu scopul dezvoltării abilităților ecologice la elevi;
– activități extracurriculare pe tema protecției mediului, în grupuri mixte (româno-turce), care au implicat profesorii din ambele școli;
– vizitarea unui obiectiv cultural (Kulturpark), ca exemplu de bună practică privind protejarea naturii în orașele mari;
– vizită culturală la Ephesus Ancient City etc.

Rezultate:

– dezvoltarea competențelor verzi, a comportamentelor sustenabile;
– stimularea interesului pentru dezvoltare durabilă;
– dobândirea unor informații despre alte sisteme educaționale;
– dezvoltarea competențelor interculturale, sociale, lingvistice, de lucru în echipă, stimularea respectului pentru diversitate.

Ca urmare a activităților internaționale, au fost elaborate programe pentru două cursuri opționale pe tema protecției mediului, care vor fi implementate în anul școlar 2024-2025.

Modelele de bune practici internaționale sunt analizate de cadrele didactice și de elevi în vederea elaborării unor planuri de activități didactice și extracurriculare pentru dezvoltarea competențelor verzi ale elevilor. Proiectul este cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+.

PROMO

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.