Ședință ordinară a CJ Vrancea convocată pentru marți, 20 septembrie.

Președintele Consiliului Județean Vrancea, Cătălin Toma, a convocat Consiliul Județean Vrancea în ședință ordinară in data de 20 septembrie 2022, ora 10.00 cu ordinea de zi prezentată mai jos:

1. „Constatarea încetării de drept a calității de consilier județean a domnului Răducanu Aurelian Cătălin”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

2. „Modificarea componenței Colegiului Director al Direcției de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Vrancea”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

3. „Desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse si Asistenta Educaționala Vrancea”
Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

4. „Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluziva “Elena Doamna”
Inițiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

5. „Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea ca membru in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii de la nivelul Centrului Școlar pentru Educație Incluziva “Elena Doamna”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

6. „Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Măicănești”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

7. „ Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea ca membru in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii de la nivelul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Maicanesti ”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

8. „Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Mihălceni”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

9. „Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea ca membru in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii de la nivelul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Mihălceni”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

10. „Încheierea acordului de parteneriat cu Centrul Județean de Excelență Vrancea”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

11. „Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea in Consiliul de Administratie al Centrului Județean de Excelență Vrancea”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

12. „ Validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

13. „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Focșani și finanțate din bugetul local al U.A.T. Focșani, pentru anul 2023”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

14. „ Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual revizuit de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Bolotești și finanțate din bugetul local al U.A.T. Bolotești, pentru anul 2022”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

Citește și:   Avocatul Adrian Toni Neacșu susține că reținerea administrativ-medicală de 48 de ore este ”vădit neconstituțională”

15. „Modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

16. „Transformarea unui post din statul de funcții al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

17. “Înființarea Centrului Respiro Măicăneşti în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, cu o capacitate de 4 locuri”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

18. „Înființarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Odobeşti „
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

19. „ Aprobarea Planului județean de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor 2022-2026”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

20. „ Retragerea dreptului de administrare al Spitalului Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani, asupra imobilului Corp 2 – Secţie Psihiatrie și Boli Infecțioase”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

21. “Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea a corpurilor C3 și C9 aferente imobilului Centrul de zi de recuperare și reabilitare copii cu dizabilități, în vederea desființării
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

22. „ Preluarea terenului în suprafață de 10.000 mp din domeniul public al Municipiului Focșani în domeniul public al județului Vrancea”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

23. „ Aprobarea transmiterii imobilului situat in Comuna Măicănești, Județul Vrancea, identificat in CF 56141 Măicănești, din domeniul public al UAT Județul Vrancea in domeniul public al UAT Comuna Măicănești”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

24. „Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea în administrarea Consiliului Local Ruginești a sectorului de drum județean 119 C de la km 10+500 la km 22+140”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consil iului Judeţean Vrancea

25. „ Însușirea documentațiilor cadastrale și actualizarea elementelor de identificare ale imobilului teren, situat în Comuna Garoafa”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

26. „ Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Amenajări Exterioare și Sistematizare Verticala la Imobilul C6- Clădire Administrativă, Vânători ”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

27. „ Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare/Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, Municipiul Focșani, Județul Vrancea”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

Citește și:   Președintele Consiliului Județean Vrancea, Cătălin Toma, va verifica pe teren cum se lucrează pe drumurile județene

28. „ Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 N, peste pârâul Râmnic, comuna Nănești, km. 2+300, județul Vrancea”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

29. „ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,, Lucrări noi de consolidare a amprizei drumului si a zonei de siguranța aferente obiectivului de investiții „Continuare de lucrări pentru modernizare DJ 205D, Valea Sării – Năruja – Paltin – Spulber – Nereju – Brădăcești, km 0+000 – km 34+000, L= 34 km ”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

30. „ Actualizarea devizului general si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare și reabilitare copii cu dizabilități, Corp C1, C2, C3, C4, str. Cuza Vodă, nr. 52, municipiul Focșani, județul Vrancea”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

31. ,,Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții,, Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204D , peste râul Putna, in localitatea Vulturu, comuna Vulturu, km.24+400, judetul Vrancea ”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

32. “Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetica si lucrări conexe, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, B-dul Gării nr.13, municipiul Focșani, Județul Vrancea”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

33. „Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare si Dotarea Secției Ambulatoriu Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgenta Sf. Pantelimon Focșani ”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

34. „Aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Amenajări exterioare și sistematizare verticală la secția Pneumoftiziologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență ,,Sf. Pantelimon”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

35. „Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2022”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

36. „Aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Palatul Copiilor Focșani, în vederea organizării Concursului regional de aeromodele și rachetomodele “Cupa Vrancei 2022”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

PUBLICITATE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.