Elevii ucrainieni care rămân în Vrancea pot urma cursurile la școlile din județ

Inspectoratul Școlar Județean Vrancea vine în sprijinul elevilor ucraineni care solicită continuarea cursurilor în școlile din județ, în contextul fenomenului de migrație a cetățenilor din Ucraina, îndeosebi pentru cei care decid să rămână o perioadă mai îndelungată pe teritoriul județului Vrancea.

Ministerul Educației a emis Ordinul nr. 3363/10.03.2022 privind aprobarea Procedurii privind organizarea și funcționarea Comisiei de coordonare a activității de repartizare a preșcolarilor/elevilor la unitățile de învățământ în care pot desfășura activități educaționale, precum și în instituțiile în care vor beneficia de asistență psihopedagogică și consiliere și a Procedurii de înscriere ca audienți la cursurile unităților de învățământ a minorilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intrați pe teritoriul României.

La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea s-a constituit Comisia de coordonare a activității de repartizare a preșcolarilor/elevilor la unitățile de învățământ preuniversitar în care pot desfășura activități educaționale, precum și în instituțiile în care vor beneficia de asistență psihopedagogică și consiliere, conform cerințelor educaționale și de școlarizare ale solicitanților, precum și în internatele școlare aferente infrastructurii educaționale de care dispune județul Vrancea.
Inspectoratul Școlar Județean Vrancea a identificat resursele umane și procedurale pentru a putea răspunde tuturor nevoilor și solicitărilor educaționale, generate de criza conflictului militar din Ucraina, pentru preșcolarii și elevii refugiați care se află pe raza județului Vrancea. Instituția este în permanentă legătură cu autoritățile județene și locale, precum și cu organizații neguvernamentale de profil, în scopul susținerii acestui demers umanitar.

Conform Procedurii de înscriere ca audienți în unitățile de învățământ a minorilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intrați pe teritoriul României, în vederea asigurării dreptului la educație a minorilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intrați pe teritoriul României, se vor respecta următoarele etape:

● părintele/reprezentantul legal al minorului sau elevul major, respectiv reprezentantul autorității competente/coordonatorul Grupului operativ pentru minori neînsoțiți, pentru minorul neînsoțit, se adresează Comisiei de coordonare a activității de repartizare a preșcolarilor/elevilor la unitățile de învățământ în care pot desfășura activități educaționale, precum și în instituțiile în care vor beneficia de asistență psihopedagogică și consiliere, constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea;

● Comisia de repartizare constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea aduce la cunoștința părintelui/reprezentantului legal/autorității competente/coordonatorului Grupului operativ pentru minori neînsoțiți/elevului major unitatea de învățământ preuniversitar la care a fost repartizat preșcolarul/elevul pentru care a fost depusă cererea;

● Comisia de repartizare constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea transmite solicitările de înscriere ca audient unităților de învățământ desemnate de aceasta.

Minorilor li se asigură dreptul la educație în unitățile de învățământ, în aceleași condiții ca și pentru cetățenii români. În vederea intrării în colectivitate în cadrul unităților de învățământ, minorii vor beneficia de examinarea stării de sănătate conform legislației în vigoare și li se va elibera un document medical pentru integrarea în colectivitate.

În vederea asigurării dreptului la educație, minorii sunt integrați în formațiuni de studiu/grupe/clase indiferent de numărul de elevi cuprins în acestea;

● în termen de o zi de la primirea copiei deciziei președintelui Comisiei de repartizare constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, la unitatea de învățământ desemnată se va realiza consilierea minorului și a părintelui/reprezentantului legal al acestuia, în vederea stabilirii clasei/grupei în care va fi înscris elevul/preșcolarul ca audient;

● în termen de două zile de la primirea copiei deciziei președintelui Comisiei de repartizare constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, la nivelul unității de învățământ se va întocmi un raport prin care propune clasa/grupa în care va fi înscris elevul/preșcolarul ca audient. În baza analizării acestui raport, consiliul de administrație al școlii emite o hotărâre care fundamentează stabilirea, prin decizia directorului, clasei/grupei la care minorul va fi audient. Elevii audienți sunt înscriși în cataloage provizorii în care este înregistrată activitatea lor. Pe perioada frecventării în calitate de audienți a cursurilor școlare, minorii pot participa la oricare alte activități educative școlare sau extrașcolare orgainizate în unitățile de învățământ.
Minorii vor beneficia de asistența consilierilor școlari din cadrul cabinetelor de asistență psihopedagogică sau din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vrancea.
În cazul minorilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intrați pe teritoriul României pentru care se solicită școlarizarea și înmatricularea în cadrul sistemului de învățământ preuniversitar românesc, în vederea dobândirii calității de elev în România, aceasta se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aceleași prevederi sunt valabile și în cazul elevilor majori aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intrați pe teritoriul României, în vederea continuării studiilor preuniversitare nefinalizate la momentul plecării din Ucraina.

Informații suplimentare și documente disponibile pentru a fi descărcate se pot obține accesând link-ul: https://isjvrancea.ro/cerere-de-inscriere-in-limba-engleza/

PROMO

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.