Programele naţionale de sănătate, derulate în Vrancea, pe parcursul anului 2020

Programele naţionale de sănătate reprezintă un ansamblu de acţiuni multianuale, orientate spre principalele domenii de intervenţie ale asistenţei de sănătate publică şi sunt elaborate de către Ministerul Sănătăţii, cu participarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Se derulează în mod distinct după cum urmează:

  1. a) de către Ministerul Sănătăţii – programele naţionale de sănătate publică;
  2. b) de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate programele naţionale de sănătate curative.

Programele naţionale de sănătate derulate prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate au drept scop asigurarea tratamentului specific în cazul bolilor cu impact major asupra sănătăţii publice, obiectivul general fiind îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi creşterea speranţei de viaţă a bolnavilor.

Pentru asigurarea accesului la tratament al bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate, medicamentele, materialele sanitare şi dispozitivele medicale se eliberează de către farmaciile cu circuit deschis, respectiv farmaciile cu circuit închis din unităţile sanitare cu paturi care derulează programe naţionale de sănătate, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate judeţene, fără a încasa contribuţie personală de la asiguraţi, acestea fiind decontate integral din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

Sumele aprobate pentru derularea programelor naţionale de sănătate curative se alocă lunar, la solicitările caselor de asigurări de sănătate, pe baza cererilor fundamentate ale unităţilor de specialitate, în funcţie de indicatorii realizaţi şi în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie, însoţite de documentele justificative prevăzute în normele tehnice.

Pentru derularea programelor naţionale de sănătate curative în cadrul cărora se asigură medicamente, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale şi altele asemenea, servicii medicale paraclinice, casele de asigurări de sănătate încheie contracte cu unităţile de specialitate.

Citește și:   ULTIMA ORĂ: Testul de CORONAVIRUS făcut de senatorul Cătălin Toma a ieșit NEGATIV! Și testul făcut de deputatul Ion Ștefan a ieșit tot NEGATIV!

Sumele alocate pentru programele naţionale de sănătate se cuprind în bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare publice, respectiv în veniturile furnizorilor privaţi de servicii medicale prin care acestea se derulează şi se utilizează potrivit destinaţiilor stabilite. Acestea au obligaţia gestionării eficiente a mijloacelor materiale şi băneşti şi a organizării evidenţei contabile a cheltuielilor pentru fiecare program sau subprogram, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare.

În vederea derulării în bune condiţii a programelor naţionale de sănătate, în urma evaluărilor trimestriale ale indicatorilor specifici şi în funcţie de realizarea obiectivelor şi activităţilor propuse se stabileşte modul de alocare a resurselor rămase neutilizate.

La nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Vrancea, în anul 2020, programele naţionale de sănătate s-au derulat în baza contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale, după cum urmează:

Tabel cu programele de sănătate și unitățile unde s-au desfășurat

Obiectivul principal al C.A.S. Vrancea pentru anul 2020 l-a reprezentat asigurarea fondurilor necesare pentru derularea optimă a programelor naţionale de sănătate la nivelul judeţului astfel încât toţi pacienţii eligibili să beneficieze de tratamentul specific programului din care fac parte.

Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/ subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ derulate în judeţul Vrancea,  în anul 2020, este redată în tabelul de mai jos:

Tabelele cu programele de sănătate curative, indicatori fizici și de eficiență

 

Biroul de presă

C.A.S. Vrancea

PUBLICITATE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.