Ce reguli a stabilit Tribunalul Vrancea pentru avocați și justițiabili, începând cu data de 15 mai

COMUNICAT DE PRESĂ privind MĂSURILE DE PREVENȚIE referitoare la ACTIVITATEA ADMINISTRATIV-JUDICIARĂ implementate la nivelul TRIBUNALULUI VRANCEA, JUDECĂTORIEI FOCŞANI, JUDECĂTORIEI ADJUD, JUDECĂTORIEI PANCIU, începând cu data de 15 mai 2020

Biroul de Informare si Relaţii Publice din cadrul TRIBUNALULUI VRANCEA este abilitat să aducă la cunoștință publică următoarele:

Având în vedere: 1. Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 734/12.05.2020 2. ORDINUL Preşedintelui Curţii de Apel Galaţi nr. 16/13.05.2020 3. Decizia Preşedintelui Tribunalului Vrancea nr.9/13.05.2020
Dată fiind nevoia limitării infecțiilor cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi a protejării sănătății angajaților și publicului începând cu data de 15 mai 2020 se vor aplica următoarele măsuri referitoare la activitatea instanţelor de judecată:

I. În interiorul sediilor instanțelor, purtarea măștii de protecție facială de către toate
persoanele din afara instituției, inclusiv de către avocați, este obligatorie, atât în afara cât și înăuntrul sălilor de judecată.

1. Dispozitivele de jandarmi care asigură paza vor refuza să permită accesul în sediul instanței a persoanelor care nu poartă mască de protecție facială.

2. Completurile de judecată nu vor permite accesul sau, după caz, vor înlătura din sala de judecată persoanele care nu poartă mască de protecție facială.

II. Se interzice prezența în interiorul sediilor instanțelor a publicului, avocaților, reprezentanților, experților ori interpreților, cu excepția persoanelor care sunt implicate în dosare de pe rolul instanței respective sau care au activități administrative la compartimentele instanțelor ori baroului. În acest caz, prezența în sediu este permisă strict pe perioada desfășurării respectivei activități.

1. Accesul justițiabililor, avocaților, reprezentanților, experților, interpreților și publicului în sediul instanței pentru participarea la ședințele de judecată este permis cu 20 minute înainte de ora la care este anunțată cauza.

2. Dispozitivele de jandarmi vor proceda la aplicarea acestei dispoziții, prin verificarea listei de ședință de la fiecare sală de judecată. Accesul avocaților, experților și interpreților în sediul instanțelor este permis fără verificarea listelor de ședință.

3. Completurile de judecată, dispozitivele de jandarmi, grefierii care lucrează cu publicul și Birourile de Informare și Relații Publice vor face solicitări publicului pentru transmiterea actelor de procedură în formă electronică, pentru accesarea electronică a dosarelor și pentru evitarea prezenței neesențiale în sălile de ședință, arhive, registraturi, centrele de relații cu publicul și, în general, în sediile instanțelor.

4. Se va refuza accesul în sediul instanței persoanelor care prezintă simptome de infectare cu coronavirus (SARS-CoV-2). Atunci când refuză primirea unei persoane ce prezintă simptome de infectare cu coronavirus (SARS-CoV-2), comandantul detașamentului de pază înștiințează de îndată președintele instanței și, dacă este cazul, președintele completului de judecată, pentru a fi dispuse măsurile administrative sau judiciare necesare.

III. În sălile de ședință, completurile de judecată nu vor permite publicului să ocupe
primul rând de bănci, și pe cât posibil, vor recomanda să se păstreze câte un scaun liber între persoanele așezate în sală ori câte un rând liber între două rânduri ocupate, astfel încât să fie respectată distanța minimă obligatorie de protecție de 1,5 metri între persoane.
IV. Se vor stabili ore separate pentru judecarea câte unui lot de 6-10 dosare în materie
civilă, respectiv 3-4 dosare în materie penală, ora de strigare a cauzei urmând a fi menționată pe citațiile emise. Se va ține cont de solicitările părților și reprezentanților referitoare la ora de strigare a cauzei. Numărul de dosare care se vor judeca în lotul respectiv are caracter de recomandare și va fi stabilit de fiecare complet de judecată astfel încât, în cazul ședințelor mari, să nu se ajungă la un timp foarte lung de desfășurare a ședinței.

1. Dosarele în care părțile participă prin videoconferință vor fi programate într-un interval orar prioritar. Se va ține, totuși, cont de solicitările părților și reprezentanților referitoare la ora de strigare a cauzei.

2. Pentru a nu se încălca dreptul la apărare al părților, nu se vor striga cauze mai devreme decât ora stabilită pentru judecată, cu excepția situației în care toate părțile sunt prezente sau este sigur că nu se vor prezenta.

3. Listele de ședință, cu indicarea orei de strigare a fiecărui dosar și a audierii prin videoconferință, se publică pe portalul fiecărei instanțe cu cel puțin 1-2 zile înaintea celei în care urmează să se desfășoare ședința.

4. Conform prevederilor Hotărârii Secției pentru Judecători a CSM nr. 734/12.05.2020, strigarea cauzelor pentru amânare fără discuții se poate face doar în intervalul orar alocat grupului de cauze din care acestea fac parte. Lăsarea dosarelor la a doua strigare se încuviințează de președintele completului de judecată, în intervalul orar prestabilit pentru grupul de cauze din care face parte și cauza respectivă. Dispozițiile art. 121 alin. (5) teza l din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești nu sunt aplicabile.

5. Şedinţele de judecată se desfăşoară începând cu ora 09:00, iar în cazuri excepţionale (ca de ex: audierea prin videoconferinţă a persoanelor private de libertate) acestea se pot desfăşura începând cu ora 08:30.

6. În vederea igienizării şi aerisirii periodice a sălilor de şedinţă, se vor face pauze, de regulă, la orele 11:00 şi 13:00.

V. Pentru anul calendaristic 2020, vacanța judecătorească este de o lună, în intervalul
01 – 31 august.
VI. Pentru prevenirea răspândirii epidemiei COVID-19, instanțele și completurile de judecată vor putea stabili măsuri precum: preschimbarea anumitor termene de judecată, limitarea numărului de dosare pe ședință, mărirea numărului de ședințe de judecată, judecarea anumitor tipuri de obiecte urgente și în perioada vacanței judecătorești (01-31 august 2020), intercalarea dosarelor care se judecă cu citarea părților cu dosare care se judecă fără citarea părților, pauze de aerisire periodică a sălii de ședință, modificarea datei recomandate ori a termenului de fixare a primului termen de judecată în materie civilă. 1. Vor fi avute în vedere recomandările Secției pentru Judecători a CSM în ce privește condițiile de lăsare a cauzei la a doua strigare, prezența grefierului în sala de ședință cu minim 15 minute înainte de începerea ședinței, punerea la dispoziție a dosarelor spre consultare, suspendarea ședinței de judecată și celelalte prevederi referitoare la modul de desfășurare a ședințelor de judecată.

VII. Vor putea fi audiate prin videoconferință, atât în materie civilă cât și în materie penală, părțile, reprezentanții (avocați, consilieri juridici ș.a.), martorii, experții, interpreții și ceilalți participanți care își dau acordul în acest sens, cu excepția situației în care legea instituie obligativitatea acestei modalități de audiere.

1. Părțile care doresc să participe la ședință prin videoconferință vor aduce acest lucru la cunoștința instanței printr-o cerere formulată cu cel puțin 1-2 zile înainte de data ședinței de judecată.

2. Neprezentarea părții prin aplicația sau sistemul de videoconferință la ora stabilită pentru judecarea cauzei poate echivala cu lipsa acesteia la apelul făcut de grefier după strigarea cauzei.

3. În cazul apariției unor probleme tehnice neprevăzute care împiedică desfășurarea videoconferinței și care nu sunt imputabile părții respective, se recomandă amânarea judecării cauzei pentru a nu se aduce atingere dreptului la apărare al părții.

4. Se va continua audierea prin videoconferință, la toate instanțele și la toate gradele de jurisdicție, atât în materie penală cât și în materie civilă, a persoanelor private de libertate, deținute în penitenciare și centre de reținere și arestare preventivă, cu respectarea dispozițiilor procedurale incidente.

VIII. Părțile sunt rugate ferm să depună documente la dosarul instanței prin e-mail, fax, poștă sau servicii de curierat, nu personal și să solicite participarea la ședință prin videoconferință sau prin alte aplicații conform dotării instanței.

IX. Programul de lucru cu publicul (arhivă, registratură, biroul de informare şi relaţii publice) la Tribunalul Vrancea şi instanţele din circumscripţie este următorul: – luni – joi, în intervalul orar 08:30 – 12:30.

1. Pentru respectarea distanţei minime obligatorii de protecţie de 1,5 metri între persoane, accesul publicului va fi limitat numeric în încăperile în care se lucrează cu acesta, după cum urmează:
La Tribunalul Vrancea: – registratură – 1 persoană;
– arhivă – 2 persoane; – BIRP – 1 persoană;
La Judecătoria Focşani: – registratură – 1 persoană;
– arhivă – 3 persoane; La Judecătoria Adjud: – registratură + arhivă – 2 persoane; La Judecătoria Panciu: – registratură – 1 persoană;
– arhivă – 1 persoană.
2. De asemenea, se limitează durata de timp în care o persoană are dreptul să studieze dosarul cauzei pe suport hârtie, respectiv la maxim 15 minute, iar în cazuri excepţionale (ca de ex. dosar cu multe volume), cu acordul grefierului arhivar şef sau al grefierului arhivar coordonator, acest interval poate fi prelungit.
3. Cererile adresate birourilor de relații cu publicul, arhivelor și registraturilor vor fi transmise cu precădere pe cale electronică (prin e-mail sau fax), poștă sau servicii de curierat, iar răspunsul compartimentului va fi, de regulă, scanat și transmis solicitantului pe cale electronică. Acolo unde nu se transmite răspunsul pe cale electronică, solicitantul va fi înștiințat să se prezinte pentru ridicarea documentului sau va primi documentul prin poștă.

X. Publicul este îndrumat să consulte dosarele instanțelor în formă electronică, prin intermediul paginii de internet http://cagl.ro. Instrucțiunile pentru public de accesare/folosire a dosarului electronic/comunicării electronice sunt disponibile la adresa http://portal.just.ro/44/SitePages/contact.aspx?id_inst=44 .
BIROUL DE INFORMARE SI RELAŢII PUBLICE
din cadrul TRIBUNALULUI VRANCEA

PROMO

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.