A fost aprobat noul model al formularului 212 „Declaraţie Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor că a fost aprobat noul model al formularului 212 ”Declaraţie Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”, formular care va fi utilizat pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2022, precum şi pentru declararea impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2023.
Reamintim că prin O.G. nr. 16/2022 au fost aduse o serie de modificări Codului fiscal, modificări care au vizat, în principal, următoarele aspecte:

a) modul de stabilire a bazei de calcul al impozitului pe venitul din cedarea folosinței bunurilor, în sensul în care, începând cu 1 ianuarie 2023, venitul brut reprezintă venit anual impozabil (a fost eliminată cota forfetară de 40%);

b) modificarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale (CAS), în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară. Astfel, baza anuală de calcul al CAS o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:

• nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute, inclusiv și 24 salarii minime brute pe ţară;

• nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate mai mari sau egale cu 24 salarii minime brute.

c) modificarea bazei anuale de calcul al CASS, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocieri, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, venituri din investiţii și venituri din alte surse, a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 6 salarii minime brute pe ţară. Astfel, baza anuală de calcul al CASS o reprezintă:

• nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 și 12 salarii minime brute pe ţară;

• nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe ţară;

• nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate mai mari sau egale cu 24 salarii minime brute.

De asemenea, prin O.U.G. nr. 2/2022 s-a reglementat acordarea unor indemnizaţii lunare pentru profesionişti şi persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe.

Pentru aceste venituri, contribuabilii datorează impozit pe venit, CAS şi CASS. Obligaţiile fiscale se stabilesc de contribuabil şi se declară prin declarația unică.

Având în vedere prevederile legislative menționate a fost aprobată noua declarație unică (212), care față de actualul formular are următoarele modificări principale:

• eliminarea de la Capitolul I a secțiunii referitoare la stabilirea și declararea obligațiilor fiscale datorate de către contribuabili, pentru indemnizațiile prevăzute de O.U.G. nr. 30/2020;

• introducerea la Capitolul I a unei secțiuni distincte pentru stabilirea și declararea obligațiilor fiscale datorate de către contribuabili, pentru indemnizațiile prevăzute de O.U.G. nr. 2/2022;

• introducerea la Capitolul II, secțiunea 1, subsecțiunea 1, lit. B, la rd.3 a indicatorului “Venit anual impozabil” care se completează de contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor;

• introducerea la Capitolul II, secțiunea 2 din formular la subsecțiunea 1 și la subsecțiunea 2 a unor câmpuri pentru stabilirea și declararea CAS, respectiv CASS datorate de contribuabili, în funcție de încadrarea în plafonul minim anual, potrivit legii.

• actualizarea instrucțiunilor de completare a declarației unice.

Baza legală: O.p.A.N.A..F nr. 2541/2022 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212”Declaraţie Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”publicat în Monitorul Oficial al României partea I nr. 1246/23.12.2022.

PROMO

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.