Fostul primar de la Homocea, Neculai Ionescu, în prezent la PSD, are de achitat un prejudiciu de 716.000 lei primăriei!

Unitatea Administrativ Teritorială Homocea a câștigat procesul intentat fostului primar Neculai Ionescu, iar Curtea de Apel Galați l-a obligat la plata sumei de 716.000 lei, daune aduse bugetului local. Decizia CA Galați este definitivă. Printr-o neglijență greu de explicat, fostul primar a dus un prejudiciu foarte mare comunității din Homocea, avându-se în vedere faptul că UAT-ul condus în prezent de Vasile Petrea a fost nevoit să achite unei firme IT suma de mai sus, în urma unor procese care au durat câțiva ani. Acum, Primăria Homocea speră să recupereze banii de la Neculai Ionescu, prin executare silită.

Soluția pronunțată ieri de CA Galați:

Schimbă în tot sentinţa civilă nr.522/13.11.2019 a Tribunalului Vrancea, în sensul că: Admite acţiunea formulată de Unitatea Administrativ Teritorială Homocea. Obligă pe pârâtul Ionescu Neculai la plata sumei de 715.977,28 lei către Unitatea Administrativ Teritorială Homocea, cu titlu de daune. Obligă pe pârât la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 3900 lei. Definitivă. Pronunţată azi 10.06.2020, soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei. Document: Hotarâre 278/2020 10.06.2020.

Iată care au fost motivele pentru care UAT Homocea l-a acționat în instanță pe fostul primar Ionescu:

UAT Homocea a arătat în instanță că la data de 01.09.2008, UAT HOMOCEA – in calitate de beneficiara si SC IMPACT COM SRL – prestator de servicii, a fost incheiat Contractul de furnizare de servicii WEB si servicii SAAD, intretinere resurse logice de tehnologie a informatiei, sub nr 4530/01.09.2008, contract semnat si asumat de către primarul Ionescu Neculai – primar si Calfă Cerasela – responsabila de compatimentul financiar- contabil. In lipsa oricaui interes al reprezentantului legal – in persoana primarului Ionescu Neculai, contractul a fost semnat fara a se face o analiza obiectiva asupra clauzelor obligatorii inserate in contract. Astfel ca s-a ajuns la indatorarea excesiva a primariei –
ca si beneficiar al prestarilor de servicii, prin contract fiindu-i aproape interzis beneficiarului să poata rezilia contractul, ba mai mult urmand sa procedeze si la plata de penalitate de intarziere foarte mare, in situatia neplatii la timp a facturilor emise de catre prestator.

Vechea conducere a primariei – in persoana pârâtului Ionescu Neculai – primar și a contabilului Calfă Cerasela, au procedat in totala lipsa de responsabilitate față de contractul incheiat, ajungandu-se pana la plata unor
penalitati de intarziere pentru neplata lunara a facturilor emise de SC IMPACT COM SRL, actiuni care au determinat crearea unui prejudiciu catre prestator iar ulterior de la prestator catre subscrisa – si indatorarea excesivă a subscrisei.
Ulterior, respectivul prestator de servicii, a procedat la solicitarea in fata instantei de judecata a penalitatilor de intarziere, cereri carora le-au fost admise in totalitate. In concret, intre subscrisa și SC IMPACT COM SRL s-au deschis mai mult litigii care au avut ca finalizere obligarea subscrisei la plata unei sume – pina in prezent – de 575.145,51 lei. In concret, in dosarul 3775/91/2012, prin Sentinta 66/2013, instanta a retinut ca primarul Ionescu Neculai – in calitate de ordonator principal de
credite, nu si-a indeplinit obligatiile asumate prin contractul de prestari servicii , in sensul ca nu a ordonat efectuarea platilor la termenele si in conditiile stabilite, situatie care a generat penalitati de intarziere de 49.695,78 lei si cheltuieli de judecata de 14.902 lei. Apoi, in dosarul 580/91/2014, instanta a fost investita cu o cerere in obligarea subscrisei la plata sumei de 39.504,32 lei, reprezentand reactualizarea in lei a sumei de 7314 eur cu TVA. Cererea a fost admisa in
rejudecarea apelului la Curtea de Apel Galati, care prin Decizia 49/2014 a obligat subscrisa la plata sumei de 39.504,82 lei – reprezentand pretentii ale reclamantei, precum si 2600 lei cheltuieli de judecata si respectiv 395,05 lei
tot cu titlul de cheltuieli. Prin actiunea ce a facut obiectul dosarului de instanta 335/91/2015, subscrisa am fost obligati la plata sumei de 457.280,80 lei cu titlu de penalitati de intarziere și respectiv 766.73 lei – cheltuieli de judecata. Sentinta 337/2015 a Tribunalului Vrancea a ramas definitiva.

Ulterior, creditoarea SC IMPACT COM SRL a apelat in mai multe randuri la executori judecatoresti pentru punerea in executare silita a obligatiilor derivand titlurile executorii pronuntate de instanta de judecata, situatie care a determinat costuri splimentare pentru subscrisa. Nu in ultimul rand, in dosarul de executare silita 362/2016 a fost declansata executarea silita imobiliara , valorificandu-se un teren – bun din patrimoniul privat al subscrisei, pentru o suma 138.100 lei.

In decembrie 2017, la UAT HOMOCEA s-a derulat un control al Curtii de Conturi a Romaniei – Camera de conturi Vrancea, care, verificand gestiunea societatii a concluzionat – prin Raportul intocmit la data de 14 decembrie 2017 ca nu a fost analizata situatia obligatiilor de plata de catre primarul Ionescu Neculai – care era raspunzator sa realizeze o buna gestiune financiară prin asigurarea legalitatii, regularitatii, economicitatii, eficacitatii si eficienței in utilizarea fondurilor publice si in administrarea patrimoniului public și la fel avea obligatia sa incerce sa recupereze sumele de la persoanele vinovate in proasta indeplinire a sarcinilor de serviciu. In analiza in concret  a situatiei reclamate, instanta a stabilit in mod indubitabil culpa personala a emitentului deciziei nelegale – in persoana numitului Ionescu Neculai – pârâtul din prezenta cauză, stabilind astfel că din dispozitia exclusiva a acestuia s-a creat o situație neconforma cu prevederile legale. Fata de dispozitiile Curtii de Conturi si in acelasi timp cu respectarea Hotararilor Judecatoresti metionate mai sus, subscrisa a procedat la recuperarea prejudiciului creat bugetului unității administrative, formulând prezenta acțiune impotriva persoanei responsbile de prejudiciul creat, in sensul in care solicitam instantei sa constate temeinicia pretentiilor ridicate și intrunirea tuturor conditiilor de admisibilitate a cererii ce formează obiectul prezentului dosar.

PROMO

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.