Anunț privind acordarea ajutorului de deces și a sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat

Având in vedere prevederile art. 49 si art. 50 din Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/06.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial nr. 212/16.03.2020, din motive de siguranta medicala, legate de prevenirea raspandirii si infectarii cu COVID-19, Casa Judeteana de Pensii Vrancea anunta ca, pe toata durata decretarii starii de urgenta, se vor lua urmatoarele masuri:

În conformitate cu prevederile art. XIX din O.U.G. nr. 32/2020, ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente, care vor fi transmise exclusiv pe adresele de e-mail cjpvn@cnpp.ro sau bogdan.iaru@cnpp.ro, prin fax la nr. 0237/217758 sau cu serviciile poștale, la adresa din Loc. Focsani, B-dul Brailei, nr. 3 bis, judet Vrancea:
* cerere pentru acordarea ajutorului de deces, care este postata pe site-ul institutiei (www.cjpvn.ro – Sectiunea Transparenta decizionala – Comunicate), in care se vor inscrie si alte date de contact (numar telefon si/sau adresa de e-mail);
* copia certificatului de deces;
* copia actului de identitate al solicitantului;
* copia actelor de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, a actului care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar;
* copia dovezii care atesta ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (factura sicriu/cruce, chitanta IML) sau declarația pe propria răspundere data in acest sens (model postat pe site-ul institutiei www.cjpvn.ro, in sectiunea Transparenta decizionala – Comunicate);
* copia actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani;
* copia adeverinței care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii;
* copie adeverinta emisa de angajator sau extras din REVISAL care atesta calitatea de salariat la data decesului, in cazul asiguratului decedat sau a solicitantului salariat in cazul membrului de familie.

Plata reprezentand ajutorul de deces si/sau sumele ramase neincasate de catre pensionarul decedat, se pot efectua in cont bancar (in acest caz se va atasa copia extrasului de cont al solicitantului) sau prin mandat postal, la adresa de domiciliu sau resedinta temporara valabila.

Totodata, mentionam ca cererea pentru plata sumelor ramase neincasate de catre pensionarul decedat (model postat pe site-ul institutiei www.cjpvn.ro – Sectiunea Transparenta decizionala – Comunicate), depusa de persoanele indreptatite (soţul supravieţuitor, copii, părinţii sau, în lipsa acestora, moştenitorilor în condiţiile dreptului comun), va fi solutionata prin restituirea sumelor cuvenite, dupa caz, odata cu achitarea ajutorului de deces sau ulterior, dupa confirmarea de catre oficiul postal a neachitarii drepturilor in cauza, prin una din modalitatile de plata de mai sus, si anume in cont bancar sau prin mandat postal.

Facem precizarea ca, atat ajutorul de deces, cat si sumele neincasate de pensionarul decedat, pot fi solicitate de persoanele interesate in termenul general de prescriptie de 3 ani, calculat de la data decesului.

PROMO

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.