Judecătoria Focșani a anunțat măsurile dispuse la nivelul instanței, în scopul prevenirii răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de coronavirus – COVID 19

În contextul răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de coronavirus – COVID 19, după convocarea şi consultarea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Focşani, având în vedere şi Hotărârea nr. 191/10.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii și Ordinul nr. 7 din data de 11.03.2020 emis de Preşedintele Curții de Apel Galați, dar şi pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă la nivelul personalului şi desfăşurarea în bune condiţii a activității curente a Judecătoriei Focşani, conducerea administrativă a instanţei a decis luarea mai multor măsuri, prin decizia nr. 7/11.03.2020, din care vă comunicăm, în extras, următoarele:

Art. 1 – (1) Până la data de 30 aprilie 2020, se vor judeca numai următoarele tipuri de cauze (cu caracter urgent):

În materie penală:

– cauze privind luarea, înlocuirea, revocarea, încetarea, prelungirea, verificarea, modificarea conţinutului măsurilor preventive (arestarea preventivă, arestul la domiciliu, control judiciar, control judiciar pe cauţiune);

– cauze privind luarea, modificarea, ridicarea măsurilor asigurătorii;

– cauze privind luarea, modificarea, revocarea, încetarea, modificarea conţinutului măsurilor de siguranță (internarea medicală, obligarea la tratament medical);

– cauzele privind încuviinţarea folosirii metodelor speciale de supraveghere sau cercetare; – cauzele privind încuviințarea percheziției domiciliare şi informatice;

– cauzele privind liberarea condiționată, liberarea minorilor din centrul educativ sau centrul de detenție ori înlocuirea cu măsuri neprivative de libertate;

– cauzele privind intervenirea unei legi favorabile, de dezincriminare, amnistie sau graţiere; – cauzele privind amânarea și întreruperea executării pedepsei; – cauzele unde este iminentă împlinirea prescripţiei răspunderii penale;

– cauzele prevăzute de Legea nr.302/2004, privind cooperarea judiciară în materie penală, care implică luarea, înlocuirea, revocarea, încetarea, prelungirea, verificarea, modificarea conţinutului măsurilor preventive (extrădare, mandat european de arestare, recunoaşterea și executarea hotărârilor străine in România).

– îndreptări eroare materiale, lămurire și completare dispozitiv, abțineri și recuzări, – cauze unde sunt persoane sub incidența măsurilor preventive

– alte cauze unde completul apreciază necesar soluționarea având în vedere și necesitatea respectării termenului rezonabil.

În materie civilă:

– ordin de protecție – ordonanțele președințiale; – suspendări provizorii; – măsuri asigurătorii.
– îndreptări eroare materiale, lămurire dispozitiv, abţineri şi recuzări, ajutor public judiciar şi alte cereri care se judecă în camera de consiliu, – reexaminare (taxă timbru + ajutor public judiciar + anulare art. 200 C.pr.civ. + amendă). – -încuviinţare executare silită, – anulare art. 200 C.pr.civ. – nelegală compunere a completului, – preschimbare termen de judecată, – delegare autoritate părintească, – internare medicală nevoluntară, – acordare personalitate juridică + modificare acte constitutive și organe de conducere – dizolvare(asociații și fundații).

(2) În celelalte cauze, se va fixa primul termen de judecată începând cu luna mai 2020 sau, după caz, se va proceda fie la amânarea judecării cauzelor pentru un termen ulterior (pentru cauzele cu termen de judecată în perioada 12-20.03.2020), fie la preschimbarea termenelor de judecată acordate în perioada 23 martie-30 aprilie 2020 pentru o dată ulterioară, cu înştiinţarea în timp util a părților şi participanților.
Informaţii despre termenele de judecată fixate pot fi aflate şi prin accesarea portalului Judecătoriei Focşani.

Art. 2 – (1) Completurile de judecată vor lua măsuri pentru limitarea accesului persoanelor în sala de şedinţă, încercând, pe cât posibil, să asigure un număr de maxim 10 persoane în sălile mici de şedinţă, respectiv maxim 20 persoane în sălile mari de şedinţă. Cu toate acestea, se va avea în vedere necesitatea evitării formării unor aglomerări mari de persoane pe holurile instanţelor.

(2) Se limitează accesul publicului în instanţă, urmând a fi permis doar persoanelor care au cauze pe rol, având unul din obiectele expres prevăzute în art. 1, în ziua accesului cu cel mult 15 minute înainte de ora fixată.

Dovada acestui fapt se face cu citația primită pentru termenul respectiv sau, din oficiu, prin orice alt mijloc, de exemplu copie a listei de şedinţă pusă la dispoziția corpului de jandarmi de preşedintele de complet.

Art. 3 – Completurile de judecată şi Birourile de Informare şi Relaţii Publice vor informa publicul în vederea transmiterii actelor de procedură în formă electronică, a accesării electronice a dosarelor. Această măsură se impune pentru evitarea prezenței neesențiale în sălile de şedinţă, arhive, registraturi, centrele de relații cu publicul şi, în general, în sediile instanţelor.

Art. 4 – (1) Începând cu data de 12.03.2020 se suspendă programul nemijlocit de lucru cu publicul în cadrul compartimentelor Judecătoriei Focşani (Arhivă, Primire cereri, Registratură, BIRP, Secretariat).

(2) Publicul va fi îndrumat să transmită documentele către instante prin fax sau e-mail (pe cale electronică), nu personal la sediul instanţei, prin poştă sau prin servicii de curierat. Publicul va fi îndrumat să consulte dosarele instanţelor în formă electronică, prin intermediul paginii de internet, nu în format fizic la sediul instanţei.

JUDECĂTORIA FOCŞANI Biroul de informare şi relaţii publice

* Studierea dosarelor în mod fizic se va aproba numai în situaţii de urgenţă de către preşedinţii de secții, cu stabilirea intervalului orar şi nu mai mult de două persoane în acelaşi timp.
Vor fi folosite mijloacele indicate la alineatul 2 înscrisurile vor putea fi depuse în cutia de corespondență amenajată special la intrarea în instituție, după punctul de control acces.

Înscrisurile din cutia de corespondență vor fi ridicate de persoanele desemnate din cadrul instanţei la orele 10.00, 13.00 şi 15.00.

(4) Cererile prin care se solicit obţinerea unor înscrisuri (certificate de grefă, etc.) vor conţine numerele de telefon, e-mail sau alte date de contact pentru ca înscrisurile să fie comunicate prin poştă.

După ce vor fi soluţionate, cererile vor fi trimise cu prioritate prin poştă, iar în situaţiile de urgență cererile soluționate vor fi puse la dispoziţie la intrarea în instituție, după punctul de control acces.

Art. 5 – Completurile de judecată vor utiliza, după posibilități, în condiții procedurale, mijloacele tehnice de audiere a persoanelor private de libertate prin videoconferință, în funcție de gradul de jurisdicţie, obiectul cauzelor şi calitatea persoanelor private de libertate.

Judecătorii vor analiza oportunitatea stabilirii unor noi termene de judecată pentru cauzele în care se apreciază necesar acest lucru, iar în situaţia în care este imperioasă pre private de libertate la termenele stabilite, se va asigura accesul acestora în sala de judecată pe itinerariul cunoscut, în care contactul cu personalul Judecătoriei să fie limitat.

Art. 6- (1) Prezentele măsuri vor fi urmate până la data de 30.04.2020, durata de aplicare a prezentei decizii putând fi prelungită, dacă este necesar.

(2) Se va respecta în continuare Planul specific de continuitate în situaţia indisponibilizării personalului emis în data de 09.03.2020, inclusiv în ce priveşte obligația legală a personalului de a anunța medicul de familie, direcţia de sănătate publică şi conducerea în cazul apariției simptomelor specifice sau în cazul sosirii din zone de risc.

Conducător Birou de informare şi relaţii publice
Judecător Păun Tonel-Iulian

PROMO

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.