Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vrancea din data de 21 iunie 2024

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. „ Actualizarea proiectului „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204E dintre localitățile Mirceștii Noi-Ciușlea-Străjescu-Doaga-DN24” şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea acestuia”
Iniţiator: Ionel Cel- Mare, Vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea

2. „ Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene și poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) – Refacere DJ 204P in comuna Gura Caliței, sat Poenile punct “Preot Gavrilă” si sat Cocoșari punct “Posta”
Iniţiator: Ionel Cel- Mare, Vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea

3. „ Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) – Refacere DJ 204P în comuna Gura Caliței, sat Gura Caliței punct “Baltag”
Iniţiator: Ionel Cel- Mare, Vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea

4. “ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Consolidare și reabilitare pod zid/beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Olari la Paltin km. 19+066, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km. 17+400 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin, județul Vrancea”
Iniţiator: Ionel Cel- Mare, Vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea

5. “ Aprobarea documentației tehnice la faza: Documentație Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, accesibilizarea și dotarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu situat pe raza orașului Odobești”, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea”
Iniţiator: Ionel Cel- Mare, Vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea

6. „ Aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare și Funcționare, pentru serviciul social cu cazare „Modulul Familial pentru copii cu nevoi medicale speciale Focșani ”
Iniţiator: Ionel Cel- Mare, Vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea

7. “ Aprobarea încheierii de acte adiționale de prelungire a valabilității contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea”
Iniţiator: Ionel Cel- Mare, Vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea

8. „ Aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Vrancea”
Iniţiator: Ionel Cel- Mare, Vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea

9. „ Aprobarea organigramei, statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare pentru Muzeul Vrancei”
Iniţiator: Ionel Cel- Mare, Vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea

10. „ Actualizarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr.183/17.08.2023 privind înscrierea sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale bugetului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea, a masei lemnoase aferenta unui număr total de 147 arbori cu un volum brut total de 400,38 m.c. “
Iniţiator: Ionel Cel- Mare, Vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea

11. „ Actualizarea valorii de inventar a imobilului Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Elena Doamna”, str. Cuza Vodă, nr. 56, mun. Focșani, jud. Vrancea”
Iniţiator: Ionel Cel- Mare, Vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea

12. „ Radierea din anexa domeniului public al Județului Vrancea a suprafeţei de teren de 1800 mp”
Iniţiator: Ionel Cel- Mare, Vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea

13. “ Retransmiterea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea a corpului C10 aferent imobilului Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Elena Doamna”
Iniţiator: Ionel Cel- Mare, Vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea

14. „ Aprobarea redistribuirii fondurilor prin virări de credite bugetare în cadrul programelor aceluiași capitol, respectiv între proiectele înscrise în programul de investiţii publice al bugetului local (sursa A) pe anul 2024, la capitolul 84.02.03.01. ”Drumuri și poduri”, fără influență asupra bugetului”
Iniţiator: Ionel Cel- Mare, Vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea

15. “ Valorificarea prin vânzare la licitație a masei lemnoase pe picior aferentă unui număr de 147 arbori cu un volum brut total de 408,32 m.c.”
Iniţiator: Ionel Cel- Mare, Vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea

16. „ Valorificarea prin vânzare la licitație a masei lemnoase din zona Crâng Petrești: Lotul I, format din 74 de arbori cu un volum brut de 36,65 m.c. și Lotul II, format din 127 de arbori cu un volum brut de 39, 85 m.c.”
Iniţiator: Ionel Cel- Mare, Vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea

17. „ Valorificarea prin vânzare la licitație a masei lemnoase aferentă unui număr de 40 arbori cu un volum brut de 49,06 m.c. situați pe raza comunei Soveja”
Iniţiator: Ionel Cel- Mare, Vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea

18. „ Declararea unor construcții aferente imobilului Spital de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni ca bunuri de uz și de interes public județean și aprobarea includerii acestora în domeniul public al Județului Vrancea”
Iniţiator: Ionel Cel- Mare, Vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea

19. „ Insușirea documentației cadastrale în vederea actualizării elementelor de identificare aferente imobilului „Centrul Militar Zonal”
Iniţiator: Ionel Cel- Mare, Vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea

20. „ Radierea din inventarul bunurilor aparținând domeniul public al Județului Vrancea a bunului mobil Releu radio”
Iniţiator: Ionel Cel- Mare, Vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea

PROMO

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.