Consiliul Local Focșani a fost convocat într-o ședință extraordinară, astăzi de la orele 16.00

Proiectele anunțate sunt următoarele:

proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Focșani, bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul creditelor interne, pe 9 luni 2020, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare;

proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2020 a sumei de 15,53 mii lei pentru premierea echipei de baschet juniori U 18 – Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007 – LPS Focșani, câștigătorii Campionatului României de baschet, ediția 2019-2020;

proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Focșani;

proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 155/28.06.2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Extindere cu 12 Săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani”, municipiul Focșani, județul Vrancea, cu modificările și completările ulterioare;

proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Racordare la rețelele de alimentare cu apă și canalizare a imobilului din str. Prof. C. Stere nr. 81 din municipiul Focșani”;

proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării investiției și încheierii contractului de cofinanțare pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale prin extinderea sistemului de distribuție pentru alimentare cu gaze naturale a locului de consum din Str. Razoare Nr.FN”;

proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 52/23.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de executie pentru obiectivul de investiții: „Amenajare cu apă și climatizare Sere Mândrești, Municipiul Focșani”;

proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Racordare la rețeaua electrică a locului de consum Piațetă Teatru”;

proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Racordare la rețeaua electrică a locului de consum Piațetă Milcov”;

proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 37/202020 privind aprobarea utilizării, în anul 2020, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent;

proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 165/2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Focșani, cabinetul primarului și viceprimarii municipiului Focșani;

proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 500/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 60/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal pentru Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei” Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 501/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007, cu modificările și completările ulterioare;

proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr. 2 din HCL nr. 144/2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 454/2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”, aprobarea formei finale a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobarea a formei finale a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale;

proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui teren în suprafață de 10000 mp din municipiul Focșani, identificat în T 80, P 424/1 din domeniul public al Județului Vrancea în domeniul public al Municipiului Focșani, în vederea asigurării infrastructurii necesare realizării proiectului „Optimizarea coridorului Nord-Sud prin realizarea rețelei terminale intermodale, creșterea accesibilității rețelei de transport”;

proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 8,75 mp. situat în Focșani, T 10, P%369, 370, 373, 374, 376 către SDEE MUNTENIA NORD SA – SDEE FOCȘANI;

proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 52/2020 privind aprobarea listei de priorități;

PROMO

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.