Măsurile adoptate de TRIBUNALUL VRANCEA pentru prevenirea răspândirii infecției cu Coronavirus

Biroul de Informare si Relaţii Publice din cadrul TRIBUNALULUI VRANCEA este abilitat să aducă la cunoștință publică următoarele:
La data de 11 martie 2020, au fost stabilite, prin Decizia Preşedintelui Tribunalului Vrancea nr.6/11.03.2020 şi prin Ordinul Preşedintelui Curţii de Apel Galaţi nr.7/11.03.2020, următoarele

MĂSURI DE ORGANIZARE PENTRU DESFĂŞURAREA ÎN BUNE CONDIŢII A ACTIVITĂŢII CURENTE A TRIBUNALULUI VRANCEA

• Până la data de 31 martie 2020, se vor judeca numai următoarele tipuri de cauze:

În materie penală:

– cauze privind luarea, înlocuirea, revocarea, încetarea, prelungirea, verificarea, modificarea conținutului măsurilor preventive (arestarea preventivă, arestul la domiciliu, control judiciar, control judiciar pe cauțiune);

– cauze privind luarea, modificarea, ridicarea măsurilor asiguratorii; cauze privind luarea, modificarea, revocarea, încetarea, modificarea conținutului măsurilor de siguranță (internarea medicală, obligarea la tratament medical);

– cauzele privind încuviințarea folosirii metodelor speciale de supraveghere sau cercetare;

– cauzele privind încuviințarea percheziției domiciliare și informatice;

– cauzele privind liberarea condiționată, liberarea minorilor din centrul educativ sau centrul de detenție ori înlocuirea cu măsuri neprivative de libertate;

– cauzele privind intervenirea unei legi favorabile, de dezincriminare, amnistie sau grațiere;

– cauzele privind amânarea și întreruperea executării pedepsei;

– cauzele unde este iminentă împlinirea prescripției răspunderii penale;

– cauzele prevăzute de Legea nr.302/2004, privind cooperarea judiciară în materie penală, care implică luarea, înlocuirea, revocarea, încetarea, prelungirea, verificarea, modificarea conținutului măsurilor preventive (extrădare, mandat european de arestare, recunoașterea și executarea hotărârilor străine in România);

– îndreptări eroare materială, lămurire dispozitiv, completare dispozitiv abțineri, recuzări;

– cauze unde sunt persoane sub incidența măsurilor preventive;

– alte cauze unde completul apreciază necesar soluționarea având în vedere necesitatea respectării termenului rezonabil.

În materie civilă:

– ordonanțele președințiale; – plasamentele în regim de urgență; – adopții; suspendări provizorii; – măsuri asigurătorii; – ordin de protectie;

– îndreptări eroare materială, lămurire dispozitiv, completare dispozitiv, ajutor public judiciar, abțineri, recuzări și alte cereri care se judecă în camera de consiliu, fără citarea părţilor; – cereri în proceduri de achiziții publice; – alte cauze unde completul apreciază necesar soluționarea având în vedere necesitatea respectării termenului rezonabil.

• În celelalte cauze, se va fixa primul termen de judecată începând cu luna aprilie 2020 sau, după caz, se va proceda fie la amânarea judecării cauzelor pentru un termen ulterior, fie la preschimbarea termenelor de judecată acordate în luna martie pentru o dată ulterioară, cu înștiințarea în timp util a părților și participanților.

• Completurile de judecată vor lua măsuri pentru limitarea accesului persoanelor în sala de ședință, încercând, pe cât posibil, să asigure un număr de maxim 10 persoane în sălile mici de ședință, respectiv, maxim 20 persoane în sălile mari de ședință. Cu toate acestea, se va avea în vedere necesitatea evitării formării unor aglomerări mari de persoane pe holurile instanțelor.

• Completurile de judecată și Biroul de Informare și Relații Publice vor face recomandări publicului pentru transmiterea actelor de procedură în formă electronică, pentru accesarea electronică a dosarelor și pentru evitarea prezenței neesențiale în sălile de ședință, arhive, registraturi, centrele de relații cu publicul și, în general, în sediile instanțelor.

• Programul de lucru cu publicul al compartrimentelor arhivă şi registratură va fi zilnic (de luni până vineri) între orele 11.30 – 12.30.

• Accesul justiţiabililor la arhivă şi registratură, pentru depunerea documentelor/studiul dosarelor, va fi limitat la maxim 2 persoane în acelaşi timp.

• Documentele către instanțe vor fi trimise prin fax sau e-mail (pe cale electronică), prin poștă sau prin servicii de curierat, ca modalitate principală de comunicare.

• Publicul va consulta dosarele instanțelor preponderent în formă electronică, prin intermediul paginii de internet cagl.ro, nu în format fizic la sediile instanțelor.

• Completurile de judecată vor utiliza, după posibilități, în condiții procedurale, mijloacele tehnice de audiere a persoanelor private de libertate prin videoconferință, în funcție de gradul de jurisdicție, obiectul cauzelor și calitatea persoanelor private de libertate.
Durata de aplicare a acestor masuri va putea fi prelungită, dacă este necesar.

BIROUL DE INFORMARE SI RELAŢII PUBLICE din cadrul TRIBUNALULUI VRANCEA

 

PROMO

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.